Privacy verklaring

Privacyverklaring Mooi-Dees.nl

Daisy van Zoggel is eigenaar van Mooi-Dees.nl. Dit is de privacyverklaring van Mooi-Dees.nl uitgevoerd door Daisy van Zoggel

Mooi-Dees.nl respecteert de privacy van alle gebruikers van deze site en draagt er graag zorg voor dat alle verstrekte informatie vertrouwelijk wordt behandeld. Mooi-Dees.nl heeft deze privacyverklaring opgesteld ingevolge de Wet Bescherming Persoonsgegevens en de Algemene Verordening Gegevensbescherming (die sinds 2016 geldt en vanaf 25 mei 2018 zal worden gehandhaafd). De onderstaande privacyveklaring is van toepassing op alle websitebezoeken, transacties en overeenkomsten met Mooi-Dees.nl.

Delen met derden

Ik zal je gegevens nimmer aan derden verkopen en verstrek je persoonsgegevens alleen aan derden als dit nodig is:

  • Voor de uitvoering van een overeenkomst met jou. Je kunt hierbij denken aan een collega-webbouwer of een tekstschrijver, met wie ik separate overeenkomsten afsluit.
  • Om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

SSL verbinding

Wanneer je gebruik maakt van het contactformulier  worden deze gegevens versleuteld verstuurd (https://) omdat ik gebruik maakt van een SSL certificaat. De gegevens worden gemaild naar info@mooi-dees.nl waar ze vertrouwelijk worden behandeld en opgeslagen.

Persoonsgegevens

Ik kan persoonsgegevens over je verwerken, doordat je gebruik maakt van de diensten van Mooi-Dees.nl en/of omdat je deze zelf bij het invullen van een formulier op de website aan Mooi-Dees.nl verstrekt. Bij Mooi-Dees.nl zullen de volgende persoonsgegevens worden verwerkt:

  • Je voor- en achternaam
  • Je adresgegevens
  • Je telefoonnummer
  • Je e-mailadres
  • Aanvullende informatie die nodig is voor de specifieke dienst waarvan je gebruik wilt maken.

Ik verwerk deze persoonsgegevens om telefonisch of schriftelijk (per e-mail en/of per post) contact met je te kunnen opnemen. Daarnaast kan ik je persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met jou gesloten overeenkomst, doorgaans een opdracht voor ontwerptechnische en webgerelateerde diensten of het afnemen van online diensten of fotografie-opdrachten. Je gegevens worden gebruikt om je te informeren over de voortgang van je opdracht en over de dienstverlening van Mooi-Dees.nl. Ik bewaar je persoonsgegevens niet langer dan nodig om de doelen te realiseren waarvoor de gegevens zijn verzameld. Ik zorg voor een goede beveiliging van de opgeslagen gegevens.

Cookies

Dit zijn kleine bestandjes die door een website op je computer worden geplaatst, met daarin informatie over bezochte websites, voorkeuren e.d. Mooi-Dees.nl maakt gebruik van Google Analytics en partijen om berichten op social media te delen, zoals Facebook, Twitter en LinkedIn. Deze partijen kunnen cookies op je computer plaatsen. Lees de privacyverklaring van Facebook, Twitter en LinkedIn (die regelmatig kunnen wijzigen) om te zien wat zij met de gegevens doen die zij met deze code verwerken. Mooi-Dees.nl maakt op deze website geen direct gebruik van cookies, dus plaatst zelf geen tracking cookie op je computer.

Google Analytics

Mooi-Dees.nl maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken. De aldus verkregen informatie wordt, zonder het ‘adres’ van je computer (het IP-adres wordt geanonimiseerd) door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Het laatste octet van het IP-adres is gemaskeerd. Lees het privacy beleid van Google voor meer informatie. Mooi-Dees.nl heeft elke vorm van gegevens delen in Google Analytics uitgezet. Google kan de geanonimiseerde informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Mooi-Dees.nl heeft hier geen invloed op.

Inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. In sommige gevallen kan hiervoor een legitimatie worden verlangd. Je kunt een verzoek hiertoe sturen naar info@mooi-dees.nl.  Ik zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op je verzoek reageren.

Disclaimer

Mooi-Dees.nl is gerechtigd de inhoud van deze privacy verklaring te wijzigen zonder dat de bezoeker daarvan op de hoogte wordt gesteld. Het doorvoeren van de wijziging op de website is daarvoor afdoende.

Vragen?

https://www.mooi-dees.nl is de website van Mooi-Dees.nl. Inschrijvingsnummer handelsregister Kamer van Koophandel:57144311. E-mailadres: info@mooi-dees.nl.