Algemene Voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN

HELDER & DUIDELIJK

Jij = Mijn klant

Ik = MOOI-DEES.nl

 • Jij bent bij mij koning.
 • Ik hou niet van moeilijk gedoe en kleine lettertjes.
 • Wat ik beloof kom ik na.
 • Ik ga er vanuit dat wat jij mij belooft je ook nakomt.
 • Ik zal te allen tijde een deugdelijk product afleveren.
 • In geval van overmacht zal ik altijd met je overleggen.
 • Voor aanvang van mijn werkzaamheden, moet er een orderbevestiging door jou ondertekend zijn. De betaling van de eerste termijn factuur staat tevens gelijk aan een handtekening en voor een akkoord op mijn algemene voorwaarden.
 • Opdrachten zijn onherroepelijk.
 • Alle genoemde prijzen zijn excl. 21 % BTW.
 • Wanneer de BTW, van overheidswege wordt verhoogd, ben ik eveneens genoodzaakt om deze te verhogen.
 • Heb je ondanks alles toch een klacht ? Laat het me weten en ik zoek een passende oplossing.
 • Verlengingsfacturen mbt een nieuw hosting-jaar worden verstuurd 3 maanden voor ingang van het nieuwe jaar. Deze hebben een betalingstermijn van 7 dagen. Wordt er niet op tijd betaald dan kan ik geen garanties afgeven mbt de hosting.
 • Het is niet toegestaan om, door mij opgemaakte websites, verder te verkopen of op enige andere manier te verhandelen.
 • Op geen enkele manier kan ik aansprakelijk gesteld worden voor schade die ontstaan is (of ontstaat) uit jouw website.
 • Ik ben niet aansprakelijk voor teksten en/of foto’s die geplaatst worden op jouw website(s). Ik ga er vanuit dat de foto’s die je geplaatst wilt hebben op jouw website ook volledig jouw eigendom zijn of dat je toestemming hebt van de maker om deze te mogen publiceren.
 • Websites met een racistische en/of andere aanstootgevende inhoud zal ik weigeren op te maken en te plaatsen.
 • De websites die door mij opgeleverd worden zijn gegarandeerd virus- en reclamevrij.
 • De afgesproken levertijd gaat pas in na ontvangst van alle te plaatsen content. Wordt er op een later tijdstip nog nieuwe content aangeleverd schuift de levertijd ook op.
 • Gemiddeld moet rekening gehouden worden met een verwerkingstijd van 10-15 werkdagen.
 • Besluit jij om na de eerste opzet de opdracht in te trekken, om wat voor reden dan ook, zal er geen restitutie van de aanbetaling plaatsvinden.
 • Prijswijzigingen worden zonder vooraankondiging doorgevoerd.
 • Mits anders is overeengekomen volgen er na de eerste opzet maximaal 3 correctierondes voordat je online gaat. Alle correcties moeten per mail doorgegeven worden. De laatste correctieronde kan, indien gewenst, plaatsvinden bij mij op kantoor.

Onderhoudscontract

 • Een onderhoudscontract is niet verplicht om af te nemen.
 • Een website is echter wel aan onderhoud onderhevig. Gedurende het jaar komen WordPress en de gebruikte plugins met de nodige updates welke de functionaliteiten ten goede komen. Een onderhoudscontract is dus een service van mij voor mijn klanten.
 • 1 maand voor aanvang van het nieuwe onderhoudscontract ontvang je de betreffende factuur.
 • Onderhoudscontracten gaan pas in nadat ik je betaling volledig hebben ontvangen.
 • Je kunt kiezen voor 1, 2, 3 of 12 keer onderhoud per jaar (mits de website niet ouder is dan 1 jaar).
 • Per mail word je op de hoogte gehouden van de vorderingen omtrent het onderhoud.
 • Groot onderhoud houdt in: Backup maken van de complete website, update WordPress, update thema en updates van alle plugins, controle/testen.
 • Op ieder moment kan ik onderhoud uitvoeren aan je website. De tijd dat de website offline is kun je niet op mij verhalen.
 • Is de factuur mbt het onderhoudscontract niet betaald kan er geen enkele aanspraak gemaakt worden op de stabiliteit van de website.

Hack

 • Wordt je website gehackt dan is Mooi-Dees.nl daar nooit of te nimmer aansprakelijk voor. Tegen het dan geldende uurtarief kan ik de website voor je herstellen.

Eigendom

 • Na oplevering is de website volledig jouw eigendom.
 • Indien gewenst ontvang je alle inlogcodes en kun je zelf wijzigingen en aanvullingen doorvoeren.

Overmacht

 • In geval van ziekte, of andere onvoorziene extreme omstandigheden, zal ik de opdracht aan je teruggeven. Afhankelijk van de hoeveelheid werk er verricht is en welke kosten gemaakt zijn zullen deze verrekend worden met de aanbetaling.

Betaling

 • De betalingstermijn die ik hanteer is 7 dagen netto/netto.
 • 50% van de totale opdracht wordt gefactureerd bij opdracht. De resterende 50% (plus eventuele meerkosten) worden gefactureerd voor oplevering.
 • Mits anders is overeengekomen, zal na ontvangst van de volledige betaling oplevering plaatsvinden.
 • Heb je na 2 aanmaningen nog steeds niet betaald behoud ik me het recht voor om de website tijdelijk offline te zetten. Dit totdat de volledige betaling ontvangen is. Er zal geen schade aan de website aangebracht worden.

AVG-wet / Privacyverklaring

 • Mooi-Dees.nl is niet verantwoordelijk voor de tekst welke jij hebt opgenomen in je AVG Privacyverklaring.
 • Je dient deze zelf dus volledig actueel te (laten)houden.